Η Βιομηχανία Βάμβακος ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. έχει θέσει σε εφαρμογή με μία ομάδα γεωπόνων της,  ένα  πρόγραμμα  που αφορά  τη  παρακολούθηση  των  βαμβακοκαλλιεργειών της περιοχής.

Γίνεται συνεχής παρακολούθηση  της καλλιέργειας  του βαμβακιού σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής  του  με  παράλληλη  ενημέρωση  των  βαμβακοπαραγωγών  για  τη  σωστή καλλιέργεια του φυτού μέχρι το στάδιο της συλλογής του.

Ταυτόχρονα  πραγματοποιείται μία  συστηματική παρατήρηση  του ρόδινου και πράσινου σκουληκιού  που αποτελούν σημαντικούς  εχθρούς του βαμβακιού. Η  παρατήρηση αυτή γίνεται με  τη τοποθέτηση σε  επιλεγμένες περιοχές φερομονικών παγίδων με σκοπό τη παρακολούθηση των ακμαίων ατόμων. Με  τον τρόπο  αυτό παρέχουμε  τη δυνατότητα του σωστού προγραμματισμού επεμβάσεων σε περιπτώσεις  που η χρήση εντομοκτόνων κριθεί απαραίτητη.
Μεγέθυνση Φωτογραφίας Μεγέθυνση Φωτογραφίας

Τέλος στα πλαίσια  των  δραστηριοτήτων της,  η  Βιομηχανία  Βάμβακος ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. διοργανώνει   τα   τελευταία   χρόνια   για τους  πελάτες της επισκέψεις   στην  έκθεση  AGROTICA  για   την  επιμόρφωσή  τους  πάνω   σε  νέες   μεθόδους   καλλιέργειας  και μηχανολογικού εξοπλισμού.


Προτεινόμενη Ανάλυση 1024x768 pixels
Copyright © 2000 Eurisco Software. All rights reserved.
English Version Ελληνική Έκδοση