Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας  

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
  • Δέκα (10) εκφορτωτικά μηχανήματα δυναμικότητας 12 tn ανά ώρα
  • Δύο (2) εκκοκκιστικές μονάδες αποτελούμενες από επτά (7) εκκοκκιστικές μηχανές Continental Eagle των 141 πριονιών και μία (1) Continental Eagle 161 πριονιών, δυναμικότητας 600.000 kgr σύσπορου βαμβακιού ημερησίως
  • Σύστημα καύσης υπολειμμάτων εκκόκκισης για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Ηλεκτρονική σήμανση δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος BAR CODE
  • Αυτόματη πρέσσα δεματοποίησης υποπροϊόντων
ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ
  • Δύο (2) πρέσσες ROSEDOWNS συνολικής δυναμικότητας 130 tn ημερησίως
  • Μονάδα ενσάκκισης βαμβακόπιτας
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ

Συγκρότημα ξήρανσης βαμβακόσπορου δυναμικότητας 370 tn ημερησίως


Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας  Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας  Μεγέθυνση Φωτογραφίας   Μεγέθυνση Φωτογραφίας  Μεγέθυνση Φωτογραφίας

Προτεινόμενη Ανάλυση 1024x768 pixels
Copyright © 2000 Eurisco Software. All rights reserved.
English Version Ελληνική Έκδοση