Η Βιομηχανία Βάμβακος ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. συστάθηκε το 1994  και ξεκίνησε τη λειτουργία της το ίδιο έτος. Ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρείας είναι οι αφοί ΠΙΑΤΙΔΗ, διακεκριμένοι πολιτικοί  μηχανικοί,   ιδιοκτήτες  της   τεχνικής  εταιρείας   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ΑΤΕΒΕ  με μακροχρόνια και επιτυχή παρουσία στο χώρο των δημοσίων έργων.

Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας αφορά τη μεταποίηση του σύσπορου βαμβακιού και τη πώληση των παραγόμενων προϊόντων του.

Το  1998  ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός σύγχρονου σπορελαιουργείου και ξεκίνησε η λειτουργία του, επεκτείνοντας  τις δραστηριότητες  της  εταιρείας  στους  τομείς  της παραγωγής και πώλησης βαμβακέλαιου και βαμβακόπιτας.

Η  εταιρεία  στελεχώνεται  από  τριανταπέντε  (35)  εργαζόμενους που αποτελούν το μόνιμο προσωπικό  ενώ κατά τη περίοδο της εργασιακής αιχμής το ανθρώπινο δυναμικό ανέρχεται στους διακόσιους (200) εργαζόμενους.

Η  Βιομηχανία  Βάμβακος  ΕΞΙ  ΑΛΦΑ  Α.Ε.  στη  διάρκεια  της λειτουργίας  της έχει να επιδείξει  μία σημαντική παρουσία  στο πρωτογενή αγροτικό τομέα, θέτοντας ως βασική της   προτεραιότητα   την   αρτιότερη  παροχή   υπηρεσιών  και   πληροφοριών   στους βαμβακοπαραγωγούς,  καλύπτοντας όλες  τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας του βαμβακιού.

Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση 21-11-2019

Πρόσκληση σε Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση 09-12-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Προτεινόμενη Ανάλυση 1024x768 pixels
Copyright © 2002 Eurisco Software. All rights reserved.
English Version Ελληνική Έκδοση